Δίσκοι Σιδήρου, Πριονοκορδέλες Σιδήρου, Ταχυπρίονα